Onze doelen

De kleine prins

 Kleine Prins vzw zet zich in Limburg in voor kinderen die voor de leeftijd van 18 getroffen worden door een vorm van kanker of een andere levensbedreigende ziekte.  

De begeleiders/vrijwilligers zijn voornamelijk werkzaam in Limburg en aangrenzende gebieden. Ze streven naar maximale bekendheid van onze hulpverlening bij deze doelgroep, maar deelname is vrijblijvend. Elk gezin beslist autonoom in welke mate het beroep doet op Kleine Prins.

Kleine Prins biedt emotionele ondersteuning voor het hele gezin en tussenkomst bij financiële en materiële problemen

Een hart voor limburg

 Een Hart voor Limburg wil initiatieven ondersteunen die zich richten op het verder ontwikkelen en verbeteren van de levenskwaliteit in Limburg. 

Om deze doelstelling waar te maken zet het Streekfonds zich in op 3 domeinen: 

  • Het Streekfonds verleent via zijn subfonds Een Hart voor Limburg financiële steun aan concrete sociaal-maatschappelijke projecten die de regio ten goede komen. Geleidelijk aan ontwikkelt het Streekfonds in samenwerking met derden een programmawerking op diverse terreinen, die meer impact voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen beoogt. 

  • Het Streekfonds zet zich in om de onderlinge solidariteit en de sociale cohesie in de regio te vergroten. 

  • Het fonds stimuleert de lokale vrijgevigheid en verleent een dienstverlening op maat aan lokale schenkers.

Logo_EHVL_BLAUWTRANSPARANT.png